AMA

Arc Mediterrani d’Auditors

Corporacions
membres de l’AMA

Dades
Macroeconòmiques

AMA
Esdeveniments

AMA
Publicacions

Vine a formar part de l’AMA
Si vols formar part del directori de contactes de l’AMA, fes clic en el botó següent.
Registra’t

Actualitat

Xarxes socials

Publicat al BOE d´avui dissabte 30 de gener el Reglament que desenvolupa la Llei d´Auditoria de Comptes
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/30/pdfs/BOE-A-2021-1351.pdf

Publicat al BOE d´avui dissabte 30 de gener el Reial Decret 1/2021, de 12 de gener, pel que es modifica el PGC, el PGC Pimes, les NOFCAC i el PGC ENL
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/30/pdfs/BOE-A-2021-1350.pdf

Load More...

Institucions d’interès